Poradnik inwestora

OPŁACALNOŚĆ, FORMALNOŚCI, EKSPLOATACJA

Opłacalność

Zdefiniowanie rodzaju przydomowej elektrowni wiatrowej oraz jej lokalizacji jest wypadkową badań wietrzności terenu, oraz opłacalności inwestycji. Ponieważ jest to sprawa bardzo indywidualna najpewniej jest oddać się w ręce specjalistycznej firmy lub organizacji (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC IBMER).

Formalności

Przydomowe elektrownie wiatrowe stojące na fundamencie podlegają przepisom prawa budowlanego i wymagają pozwolenia na budowę. Na budowle nie sięgające poza obrys zabudowy i posadowione na masztach z odciągami, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Jednak zawsze najpewniej jest sprawdzić to w urzędzie. Maszty z odciągami utrzymują masz w pionie z generatorami o masie do 50-60 kg.

Eksploatacja

Na konstrukcję wiatraka działają bardzo duże siły o nierównomiernym rozkładzie. Zatem okres eksploatacji elektrowni wiatrowej producenci określają na mniej więcej 25 lat, w ciągu którego należy serwisować urządzenie oraz wymieniać materiały eksploatacyjne.

instalacjebudowlane.pl;