Poradnik inwestora

RODZAJE ELEKTROWNI WIATROWYCH

Wyróżniamy następujące rodzaje elektrowni wiatrowych ze względu na poniższe kryteria:

 • mocy - wyróżniamy mikroelektrownie wiatrowe (o mocy do 100 W), małe elektrownie (o mocy 100 W - 50 kW), oraz duże elektrownie wiatrowe (powyżej 100 kW w praktyce),


 • położenia osi silnika - wyróżniamy elektrownie wiatrowe z poziomą osią obrotu (HAWT - Horizontal Axis Wind Turbines), które są stosowane w 95%, oraz z pionową osią obrotu (czyli VAWT - Vertical Axis Wind Turbines),


 • liczby płatów wirnika - mamy elektrownie jednopłatowe, dwupłatowe, trzypłatowe, czterypłatowe, oraz wielopłatowe,


 • usytuowania wirnika względem kierunku wiatru i masztu (tylko dla elektrowni typu HAWT): wyróżniamy elektrownie dowietrzne (up-wind) i odwietrzne (down-wind).


 • Warto wiedzieć:
  Elektrownie wiatrowe typu HAWT w 90% są elektrowniami trójpłatowymi, urządzeniami typu up-wind.

  Przydomowe elektrownie wiatrowe to z reguły reguły mikroelektrownie lub małe elektrownie wiatrowe. Mikroelektrownie znakomicie służą do ładowania baterii akumulatorów, które są zasilaniem obwodów wydzielonych. Z kolei małe elektrownie mogą zapewnić prąd całemu gospodarstwu domowemu, jak również małym firmom.

  Najczęściej budowane elektrownie przydomowe to elektrownie o mocy 3 - 5 kW.

  Im wyższy maszt, czyli usytuowanie wiatraka, tym produkcja energii jest większa.
  Im wyższy maszt, czyli usytuowanie wiatraka, tym produkcja energii jest większa.