Poradnik inwestora

LOKALIZACJA PRZYDOMOWEGO WIATRAKA

Wybór lokalizacji

Czynniki, które warunkują dobre działanie elektrowni wiatrowej to:

 • prędkość wiatru - wiatrak wytwarza prąd pod wpływem działania siły wiatru, która aby wprawić turbiny w ruch, musi być większa od tzw. prędkości startowej,


 • obserwacja wietrzności - stałość występowania wiatru w miejscu inwestycji, co determinuje ilość wytworzonej energii w ciągu roku. Możemy ją określić właśnie za pomocą obserwacji wietrzności na własną rękę bądź zlecając usługę firmie specjalistycznej,


 • specyficzne uwarunkowania lokalne terenu - musimy zwrócić uwagę na wszelkie przeszkody, które mogą znacznie zaburzać strumień wiatru; z tego względu lokalizacja przydomowej elektrowni powinna być określana indywidualnie.


 • Prędkość wiatru i jego stałość to dwa główne czynniki determinujące opłacalność inwestycji.
  Prędkość wiatru i jego stałość to dwa główne czynniki determinujące opłacalność inwestycji.


  Warto wiedzieć:
  Zasadę przepływu Bernoulliego , według której zmniejszając przepływ wylotu węża ogrodowego, zwiększamy prędkość przepływu wody i zasięg jej strugi. Przekładając tą zasadę na przepływ strugi wiatru - jest on silniejszy w prześwitach między budynkami. Im wyżej tym siła wiatru, tym większa prędkość wiatru.

  Poziom hałasu

  Oprócz prędkości wiatru i jego stałości, jest jeszcze inna determinanta umiejscowienia przydomowego wiatraka wynikająca z faktu, iż wiatrak to źródło hałasu. Wiatrak należy umiejscowić tak, aby nie naruszał dopuszczalnego poziomu hałasu (najniższy poziom hałasu wytwarzają elektrownie o pionowej osi obrotu).

  Dla małych, przydomowych elektrowni wiatrowych odległość 20 -100 m od zabudowy mieszkalnej nie powinna przekraczać norm wynikających z przepisów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasów - Dz. U. 2002 r., nr 8., poz. 81). Analiza poziomu hałasu może być wykonana na zlecenie fachowej firmy.