Poradnik inwestora

DZIAŁANIE PRZYDOMOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ


Elektrownia wiatrowa wytwarza prąd pod wpływem działania wiatru. Siła wiatru, aby wprawić turbiny w ruch, musi być jednak większa od tzw. prędkości startowej. Elektrownie wiatrowe pracują na zasadzie siły areodynamicznej. Wiatr uderzając w śmigło wirnika powoduje dodatni nacisk na żagiel, nad którym jest nacisk ujemny. W wyniku tego działania powstaje różnica ciśnień, która wytwarza siłę wypierającą w górę.

Moc elektrowni wiatrowej wyznaczają silnik wiatrowy oraz prądnica elektryczna. Możemy zastosować dwa rodzaje prądnic:
  1. Prądnica prądu stałego - Najpopularniejsza. Jest w stanie zasilać w prąd budynki, jeśli posiada regulator napięcia i akumulator do gromadzenia energii. Jeśli prądnica tego typu ma wytwarzać również prąd przemienny, musi dodatkowo posiadać falownik.
  2. Prądnica mała, trójfazowa - asynchroniczna.

Energię produkowaną przez przydomową elektrownię domową możemy gromadzić za pomocą odbiornika autonomicznego, który funkcjonuje osobno, poza normalną instalacją elektryczną w gospodarstwie domowym. Takim odbiornikiem może być:
  1. Cała instalacja domowa, która podczas korzystania z prądu z elektrowni przydomowej jest odłączana od sieci energetycznej, tudzież w ogóle do niej nie podłączana.
  2. Wydzielony obwód w domu, który pracuje niezależnie od całego systemu instalacji elektrycznej (taki odwód może na przykład dostarczać energię dla ogrzewania podłogowego).
Do przydomowych elektrowni wiatrowych używa się wirniki ze średnicą do ok. 5 m oraz masą do 75 kg.

Przydomowe elektrownie wiatrowe możemy postawić na fundamencie lub za pomocą odpowiednich odciągów linowych, które będą trzymać maszt w pionie.

Maszt

Wysokość masztu zależy od lokalizacji oraz mocy generatora (czyli jego ciężaru).
Stosuje się dwa rodzaje masztów: kratownica oraz maszt rurowy, które wykonuje się ze stali ocynkowanej.
Średnia wysokość masztów dla małych, przydomowych elektrowni wiatrowych waha się w granicach 5-20 m. Warto znać zasadę, że im wyżej od poziomu gruntu, tym wiatr ma większą prędkość.Na rynku są dostępne mapy wietrzności dla Polski (bardzo dobre warunki na Suwalszczyźnie i pasie nadbałtyckim) jednak najlepiej dobrze zbadać klimatyczne warunki lokalne.

Maszt możemy umieścić na fundamencie (wymaga pozwolenia na budowę) lub zakotwiczyć za pomocą specjalnych lin.
Niższe maszty można zamocować na dachu, jednak takie rozwiązanie wymaga wzmocnionej konstrukcji i powinno być planowane już na etapie projektu domu.

Na zdjęciu przykład przydomowej elektrowni wiatrowej zainstalowanej na szczycie dachu.
Na zdjęciu przykład przydomowej elektrowni wiatrowej zainstalowanej na szczycie dachu.