Poradnik inwestora

LOKALIZACJA

Przy doborze miejsca inwestycji należy wziąć pod uwagę odpowiednią odległość od różnych obiektów. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 609 z poz. zmianami), elementy oczyszczalni powinny znajdować się:
 • minimum 30 m dla drenażu rozsączającego od najbliższej studni głębinowej, która stanowi ujęcie wody pitnej ,
 • minimum 15 m dla osadnika gnilnego od najbliższej studni głębinowej, która stanowi ujęcie wody pitnej ,
 • minimum 5 m od ściany domu z oknami i drzwiami (jeśli nie ma okien i drzwi możemy stawiać oczyszczalnie tuż przy ścianie),
 • minimum 3 m od drzew i krzewów dla drenażu,
 • minimum 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ulicy na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej zarówno dla osadnika gnilnego, jak i drenażu,
 • minimum 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych oraz poziomu wód gruntowych dla drenażu rozsączającego,
 • minimum 0,8 m od kabli energetycznych,
 • minimum 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.


 • Jak pokazano na schmacie, odległość osadnika gnilnego od ściany domu jednorodzinnego z oknem czy drzwiami wynosi 5 m.
  Jak pokazano na schmacie, odległość osadnika gnilnego od ściany domu jednorodzinnego z oknem czy drzwiami wynosi 5 m.


  Jeżeli mamy wyprowadzanie odpowietrzania przez instalację kanalizacyjną w odległośći minimum 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, nie musimy zachowywać minimalnej odległości 5 m (jak pokazano na rysunku powyżej). Możemy w tej sytuacji postawić przydomową oczyszczalnię ścieków tuż przy budynku jednorodzinnym.

  Jeśli odbiornikiem oczyszczonych ścieków są wody powierzchniowe, to oczyszczone ścieki muszą spełniać odpowiednie normy czystości.

  materiały źródłowe: murator.pl

  Zadzwoń do nas!
  Czekamy na twój telefon.
  • Numery telefonów
  • 71 345 65 00
  • 519 331 030
  Adaptacje projektów Wrocław i okolice NNDom Adaptacje
  Sprawnie i profesjonalnie
  • ...Najnowsze artykuły
  • Adaptacja projektu domu
  • Adaptacją projektu domu, czyli wrysowaniem projektu domu na działkę, zajmuje się architekt. Warto do niego się udać jeszcze przed ostatecznym wyborem gotowego projektu domu z upatrzonymi projektami domów i ...
  • czytaj więcej
  • Adaptacja projektu domu - oczami architekta
  • Rozmowa o adaptacji projektu domu przeprowadzona z naszym architektem prowadzącym adaptacje gotowych projektów domów na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach. Co to jest adaptacja? W związku z niezwykle ...
  • czytaj więcej

  ...więcej artykułów